LÍNEA ODESA

LÍNEA ODESA

Laminado de alta presión a dos caras con textura cemento

Acabados
3398-Polvo

- POLVO - Refere. 3398

3395-Blanco

-BLANCO - Refer. 3395

3397-Canela

- CANELA -
Refer. 3394

3396-Tierra

- TIERRA - Refere. 3396